Responsable de manteniment (Ref.128RM)

Estem a la recerca d’un Responsable de Manteniment altament capacitat i motivat que lideri i gestioni el nostre equip de manteniment. Reportant directament al Director d’Operacions, la persona seleccionada exercirà un paper essencial en la gestió del manteniment predictiu, preventiu i correctiu, vetllant per l’òptim estat de funcionament i conservació de les instal·lacions i equips per assolir la major disponibilitat possible, tot això sota la màxima de garantir la seguretat de les persones, la seguretat alimentària i el medi ambient.

Les seves responsabilitats seran

-Supervisar i liderar l’equip de manteniment, assegurant la realització eficient de les tasques diàries per tal de complir els KPI’s establerts en el Departament.
-Coordinar i realitzar manteniment preventiu i correctiu de maquinària i equips utilitzats en la producció de pastisseria.
-Diagnosticar i solucionar problemes tècnics de manera eficient i oportuna
-Col·laborar en la planificació i execució de projectes de millora contínu
-Mantenir en tot moment la comunicació amb el Director d’Operacions per garantir el bon funcionament de la maquinària.
-Gestionar i organitzar la contractació de serveis externs de manteniment amb el suport de Direcció
-Gestionar relacions amb proveïdors, incloent la negociació de contractes i la gestió de les entregues
-Col·laborar en la planificació i execució de projectes de millora contínu
-Supervisió de les empreses externes que realitzin accions de manteniment a les instal·lacions, així com assegurar-ne el compliment en matèria de Bones Pràctiques.
-Complir el pla de manteniment i la documentació associada a aquest (registres d’accions de manteniment, sol·licitud de certificats d’ús alimentari, etc.)
-Complir amb les normes de seguretat i protocols de qualitat establerts

 

Requerim:

-Experiència prèvia mínima de 2 anys en lloc de responsabilitat en manteniment industrial, preferiblement en la indústria alimentària.
-Coneixement sòlid de maquinària i equips utilitzats en la producció d’aliments.
-Habilitat per diagnosticar i solucionar problemes tècnics de manera efectiva
-Capacitat de treball en equip
-Experiència en gestió de proveïdors i coordinació d’equips.
-Comprensió de les normes de seguretat i qualitat alimentària
-Disponibilitat per treballar en torns rotatius si és necessari
-Estudis mínims: Enginyeria tècnica
-Es valoraran certificacions o formació tècnica relacionada (electromecànica, robòtica, etc.)

 

Oferim:

-Oportunitats de desenvolupament professional
-Formació contínua per millorar habilitats tècniques.
-La possibilitat de formar part d’una empresa líder en la indústria alimentària
-Salari competitiu negociable segons vàlua i experiència