Obligació expressar valor monetari en contraprestacions de caràcter no monetari.

En les operacions amb contraprestació no monetària el valor s’haurà de fixar per acord entre les parts, canviant el criteri que hi havia fins ara de valor de mercat al de autoconsum.