Nous casos d’inversió del subjecte passiu: venda telèfons mòbils, consoles, portàtils i tabletes per part del distribuïdor a les botigues.

S’estableixen nous casos d’operacions subjectes a la inversió del subjecte passiu, és a dir que qui fa la factura no expedeix IVA però qui la rep se l’autorepercuteix i dedueix.

En concret les entregues de:

  • Plata, platí i pladi, en brut, en pols o semi treballat;
  • Telèfons mòbils

 

  • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals.