Limitació exempció indemnitzacions per acomiadament.

L’import d’indemnització exempta es limita a 180.000€.