Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Limitació despesa atenció a clients o proveïdors.

Amb efectes des de 1 de gener de 2015, les despeses per atencions a clients i proveïdors, que es puguin justificar, seran deduïbles amb el límit de l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.