Es limita l’exempció per la distribució de la prima d’emissió.

Per norma general, la part de reducció de capital o de distribució de la prima d’emissió que correspongui a reserves generades per l’entitat durant el temps de tinença de les participacions tributarà com un repartiment de reserves. Abans es diferia aquesta tributació fins a esgotar tot el valor de la prima d’emissió.