Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Es limita l’aplicació dels coeficients d’abatiment a un valor de transmissió conjunt màxim de 400.000€.

Els coeficients d’abatiment s’aplicaran amb el límit d’un valor de transmissió de 400.000€ sobre el conjunt dels elements patrimonials transmesos, als que s’hagi aplicat els coeficients, des de 1 de gener de 2015 fins el moment de la imputació del guany patrimonial.