Exempció serveis en centres docents en horari interl·lectiu.

Estarà exempta l’educació, la guarda i custodia de nens, inclosa l’atenció de nens als centres docents en temps interl·lectius durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l’horari escolar.