Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Exempció pels guanys patrimonials de majors de 65 anys amb limitacions.

Es podran excloure de tributació els guanys patrimonials que es posin de manifest per la venda d’elements patrimonials (ja siguin immobles, accions, etc) per contribuents majors de 65 anys, amb la condició que en el termini de 6 mesos constitueixi una renda vitalícia al seu favor i que la quantitat màxima destinada a constituir aquesta renda sigui de 240.000€