Dret a la separació del soci.

Es prorroga fins el 31 de desembre de 2016 la suspensió del dret del soci a que partir del cinquè any des de la inscripció de la societat al Registre Mercantil, el soci, que hagi votat a favor de la distribució de dividends, tindrà dret a la separació en el cas que la junta general no acordi la distribució de almenys un terç dels beneficis.