Diferiment ingrés IVA importació.

Els empresaris o professionals podran optar per incloure la quota a liquidar en una importació en la declaració-liquidació corresponent al període en que rebi el document en que consta aquesta liquidació.

Per poder optar a aquest mètode de liquidació de l’IVA d’importació cal que el període de liquidació de les declaracions d’IVA sigui mensual i que s’hagi optat per aquesta opció o bé al començament de l’activitat o bé durant el mes de novembre anterior l’inici de l’any natural en el que tingui que tindre efecte.