Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Deducció per inversió temporal en empreses de nova o recent creació

Els inversors podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes a partir del 29 de setembre de 2013, per la subscripció d’accions o participacions de societats de nova o recent creació, podent, a més, aportar els seus coneixements empresarials o professionals, sempre que compleixin uns requisits entre els que destacaríem els següents:

  • La base màxima de la deducció és de 50.000€ anuals.
  • La inversió s’ha de fer l’any de la constitució o en els tres següents.
  • Haurà de mantenir-se com a accionista per un termini superior a 3 anys i inferior a 12.
  • La participació, directa o indirecta, conjuntament amb familiars fins al segon grau no pot ser en cap cas superior al 40%
  • Que no es tracti d’accions o participacions d’una entitat a través de la qual es faci la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat