Declari els lloguers d’habitatge al seu IRPF

Si no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran.

Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% a l’IRPF de 2023, de manera que només tributa el 40% restant. Tot i això, molts contribuents no els declaren, ja que pensen que Hisenda no detectarà aquesta omissió.

Doncs bé, Hisenda sol detectar aquesta “trampa”:

  • En primer lloc, perquè si l’inquilí presenta IRPF, incorporarà les dades de l’habitatge a la declaració.
  • I, en segon lloc, perquè les companyies elèctriques informen Hisenda dels consums dels habitatges (de manera que la Inspecció pot detectar ràpidament si estan ocupades o no).

A més, si aquests rendiments no es declaren i és Hisenda qui els detecta, la reducció del 60% ja no serà aplicable (i l’IRPF s’aplicarà sobre el 100% dels rendiments). Una raó més, per tant, per declarar-los i evitar problemes amb el fisc.

Si té immobles arrendats, podrà computar diverses despeses i reduccions en el seu IRPF. Li ajudarem a calcular-les perquè la seva tributació sigui tan ajustada com sigui possible.