Declaració d’IRPF a retornar

Si presenteu la vostra declaració de l’IRPF de 2023 amb resultat a retornar, tingueu en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte:

  • Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini de presentació de l’IRPF (termini que, per a la declaració de 2023, finalitza l’1 de juliol de 2024).
  • Si Hisenda no emet l’ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, tindreu dret a cobrar interessos de demora.
  • Si presenteu la declaració després de l’1 de juliol, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.

Els interessos de demora es calculen pel termini que mediï entre la data de venciment del termini de sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No és necessari que sol·liciteu expressament el seu pagament, ja que Hisenda els liquidarà automàticament.

Recordeu que podeu consultar l’estat en què es troba la vostra declaració mitjançant la pàgina web de l’AEAT. Per fer-ho, accediu als serveis de “Renda 2023” i entreu en el vostre expedient mitjançant l’opció “Servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda WEB)”. A l’hora d’identificar-vos, haureu de disposar de DNI electrònic, Cl@ve PIN o referència de l’esborrany.

Contacteu amb nosaltres: resoldrem els dubtes que tingueu respecte la vostra declaració d’IRPF.