Actualitat legislativa i
notícies d’interès

Es crea un nou impost sobre els habitatges buits.

Aquest nou impost grava els metres quadrats dels habitatges desocupats durant més de 2 anys, sense causa justificada, dels que el contribuent, persona jurídica, sigui titular a 31 de desembre.