CAT · ESP

Es crea un nou impost sobre els habitatges buits.

Aquest nou impost grava els metres quadrats dels habitatges desocupats durant més de 2 anys, sense causa justificada, dels que el contribuent, persona jurídica, sigui titular a 31 de desembre.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone