Canvis en l’exempció sobre la transmissió de terrenys.

Es suprimeix l’exigència, per tal que la transmissió d’un terreny sigui exempta, a que aquesta sigui feta pel promotor de l’urbanització.

Per altra banda es suprimeix l’exempció aplicable entre l’adjudicació de terrenys entre les Juntes de Compensació i els propietaris.