CAT · ESP

Ampliació àmbit aplicació prorrata especial.

Es disminueix de 20% al 10% la diferència màxima admissible sobre les quotes deduïdes per aplicar la prorrata general front l’especial. Si es supera el límit cal aplicar l’especial.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone