Tipus legals diner i demora.

  • Tipus legal del diner: 3%
  • Tipus demora: 3,75%
  • Tipus demora comercial 2n semestre 2017: 8%