Reducció de capital a menys de 3.000 euros

La Llei “Crea i Creix” va reduir l’import del capital mínim necessari per a constituir una SL a la quantitat simbòlica d’un euro. Però aquest import mínim opera només per a la constitució d’una SL o s’aplica també a les modificacions del capital? És possible reduir el capital social d’una SL per sota dels 3.000 euros?Doncs bé, amb la modificació duta a terme per aquesta llei, ara qualsevol SL constituïda abans o després de la seva entrada en vigor pot reduir, si li interessa, la seva capital social per sota dels 3.000 euros. Això sí, recordeu que en tal cas serà necessari adoptar unes certes mesures mentre no aconsegueixi la xifra de 3.000 euros: 

  • Destinar a reserva legal el 20% del benefici fins que aquesta, juntament amb el capital social, aconsegueixin els 3.000 euros.
  • I en cas de liquidació, si el patrimoni social fos insuficient per a atendre tots els pagaments, els socis respondrien solidàriament de la diferència entre el capital subscrit i els 3.000 euros.

Per tot això, l’aconsellable és que el capital de la societat es mantingui en els 3.000 euros o més, i si es redueix per sota de tal xifra, sigui per motius estratègics i puntuals, sent aconsellable augmentar-ho fins a aquesta xifra al més aviat possible.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de si us convé reduir el capital social per sota d’aquesta xifra, i en aquest cas, us indicaran com actuar i dissenyaran un pla per a tornar a augmentar-lo al més aviat possible.