Obligatorietat d’incorporar-se al Sistema RED

Totes les empreses, agrupacions d’empreses i qualsevol persona responsables del compliment de l’obligació de cotitzar enquadrats en qualsevol règim de la seguretat social, independentment del número de treballadors que tinguin d’alta tindran l’obligació d’estar al sistema RED

En el cas dels treballadors autònoms únicament tindran aquesta obligació els que tinguin treballadors a càrrec.

Tampoc estaran obligats entre d’altres: els treballadores de la llar i representants de comerç.