Obligació presentació Impost sobre societats per les Associacions.

Des de 1 de gener de 2015 les associacions estan obligades a presentar el model 200 de l’impost sobre societats a no ser que compleixin els següents requisits:

  1. Que els seus ingressos totals no superin els 75.000€.
  2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000€ any.
  3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.