Nous requisits per recuperar l’IVA d’impagaments

 • A partir de l’1 de gener de 2014, la comunicació de les modificacions de bases imposables per tal de recuperar l’IVA d’impagaments que s’ha de fer a l’AEAT, així com la documentació que l’ha d’acompanyar, haurà de ser telemàtica.
 • Com a nou requisit per la modificació de la base s’haurà d’acreditar la remissió de la factura rectificativa al deutor i a l’administrador concursal si és el cas. No s’especifica com haurà de ser aquesta acreditació, però entenem que podrà ser mitjançant correu certificat.
 • La documentació a adjuntar segons la disposició és:
  1. factures rectificatives i
  2. demanda judicial o requeriment notarial, s’elimina l’obligació d’enviar la còpia de l’auto de declaració de concurs en el seu cas
 • Tot i que recents directrius internes de l’AEAT obliguen també a presentar:
  1. Llibre registre de factures on es trobin comptabilitzades les factures de les que es modifica la base, és a dir de les originàries
  2. Justificació objectiva de la remissió de les factures rectificatives al seu deutor i administrador concursal si és el cas