Menció als rebuts de compensació agrària de que s’està acollit al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

Els empresaris o professionals que efectuïn el reintegrament de l’IVA de compensació al adquirir béns o serveis a persones acollides al règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca, hauran d’expedir un rebut per les mencionades operacions. La novetat està que en aquests rebuts s’haurà de fer constar “Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca”.