Limitació en l’aplicació del règim d’estimació objectiva del IRPF o règim simplificat del IVA. El conegut com a règim de “mòduls”.

A partir de l’1 de gener de 2016 es canvien els límits i requisits per poder aplicar el règim simplificat d’IVA (mòduls):

  • 150.000€ pel conjunt de les seves activitats econòmiques, excloses les agrícoles, ramaderes i forestals. Abans existia un límit conjunt, incloent les agrícoles, ramaderes i forestals de 450.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.
    1. Cal tenir en compte però que en aquest cas existeix un altre límit de 75.000€ pel conjunt de les factures expedides a empresaris i professionals obligats a retenir, abans el límit era de 225.000€ o 50.000€ si suposava més del 50% dels rendiments íntegres. S’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 125.000€.
  • 200.000€ pel conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals, abans el límit era de 300.000€
  • 150.000€ pel volum de les compres en béns i serveis, abans el límit estava en 300.000€. Tot i que s’estableix un període transitori pel 2016 i 2017 on el límit serà de 250.000€.