CAT · ESP

Índex de Garantia de Competitivitat.

Apareix l’Índex de Garantia de Competitivitat aplicable en les revisions periòdiques o no periòdiques de rendes d’arrendaments rústecs i urbans, contraprestacions d’arrendaments de serveis, subministraments i rendes vitalícies en les que s’hagi pactat un mecanisme de revisió de valors que no especifiqui l’índex o metodologia de referència, com seria el IPC.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone