CAT · ESP

Desaparició de la reducció incrementada per aquells que arrendin habitatges a persones d’entre 18 i 30 anys.

Es fixa una reducció única del 60% del rendiment net declarat per arrendament d’habitatge, desapareixent la reducció del 100% del rendiment pel lloguer d’habitatges a persones entre 18 i 30 anys.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone