Denúncia a la Inspecció

Moltes persones pensen que les denúncies davant la Inspecció de Treball només es poden interposar per treballadors els drets dels quals no s’estan respectant. Però això no és així. Qualsevol ciutadà pot acudir a la Inspecció per denunciar que una empresa no està complint la llei. Per tant, una empresa podria fer aquest tràmit per denunciar irregularitats dels seus competidors (si tenen treballadors sense estar d’alta, contracten a mitja jornada quan els empleats fan jornades completes, abonen salaris sense cotitzar…).

La denúncia es pot tramitar de forma presencial a les oficines de les Inspeccions Provincials, per via postal o bé de forma telemàtica. En tot cas, el denunciant s’ha d’identificar i signar l’escrit, ja que les denúncies anònimes no es tramiten.

Si el denunciant no vol que el seu nom aparegui a cap document, també pot comunicar els fets a la Inspecció a través d’una bústia de denúncies habilitada a la seva pàgina web. Aquesta eina permet comunicar irregularitats de les empreses de manera anònima. Tanmateix, la Inspecció tramita preferentment les denúncies rebudes, de manera que només investiga les comunicacions efectuades en aquesta bústia si les explicacions redactades són àmplies i coherents.

Aquesta comunicació no és una denúncia, i per això qui la interposi no sabrà si la Inspecció ha acabat investigant els fets (no li comunicaran res).

 

Els nostres professionals us informaran sobre qualsevol dubte relacionat amb la Inspecció de Treball i la tramitació de denúncies.