Deduccions a la quota.

Amb la nova legislació desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris, per inversió de beneficis o la deducció per despeses per habituar las treballadors a emprar les noves tecnologies.

Igual que passa amb les bases imposables negatives, l’Administració podrà comprovar o investigar les deduccions durant els 10 anys següents a la generació del dret a compensar.