Canvis percentatges de retenció IS

Les retencions aplicables segons la Llei de l’Impost sobre Societats queden de la següent manera:

 

Fins 11/07/2015 A partir 12/07/2015 2016
Tipus general 20% 19,5% 19%