Canvis en diversos impostos per al 2024

Recentment s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 4/2024, que −entre altres mesures− introdueix canvis a l’IRPF, l’IS i l’IVA. Vegeu les mesures més destacades que han estat aprovades.

A l’Impost sobre Societats:

  • Reserva de capitalització. A partir de l’exercici 2024, en calcular la reducció per reserva de capitalització, el percentatge aplicable sobre l’increment de fons propis augmenta del 10 al 15%. Així mateix, el termini de manteniment de l’increment de fons propis que permet consolidar aquest incentiu disminueix de 5 a 3 anys.
  • Llibertat d’amortització per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega. D’altra banda, els vehicles elèctrics i instal·lacions de recàrrega nous que entrin en funcionament en els exercicis 2024 i 2025 es podran amortitzar lliurement (recordeu que els vehicles elèctrics i punts de recàrrega que van entrar en funcionament el 2023 poden gaudir de l’incentiu de l’amortització doble, per la qual cosa el 2024 i el 2025 es millora el tractament fiscal d’aquest tipus d’actius). Aquest incentiu també és aplicable als empresaris individuals a l’IRPF, tant si tributen al règim d’estimació directa com si ho fan al d’estimació objectiva.

A l’IRPF:

  • Reducció per obtenció de rendiments del treball. Amb efectes des de l’1 de gener de 2024, s’augmenten els imports que minoren els rendiments nets del treball en cas de contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50 euros, que ara podran ser de fins a 7.302 euros anuals (abans, 6.498 euros).
  • Obligació de declarar. Així mateix, a partir de l’IRPF del 2024, s’augmenta de 15.000 a 15.876 euros la quantia dels rendiments del treball per sota de la qual no existirà l’obligació de declarar.

A l’IVA:

  • Tipus d’IVA dels productes de primera necessitat. Es prorroga fins al 30 de setembre del 2024 el tipus de l’IVA del 0% per als productes de primera necessitat (pa, llet, ous, fruita, oli d’oliva, etc.). Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2024 aquests productes tributaran a un tipus del 2%, i a partir de l’1 de gener de 2025 tributaran al tipus habitual del 4%.D’ara endavant, l’oli d’oliva passa a tenir el caràcter de producte de primera necessitat.
  • Tipus d’IVA d’olis de llavors i pastes alimentàries. Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, els olis de llavors i les pastes alimentàries tributaran a un tipus del 5%. Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, aquests productes tributaran al 7,5%, i a partir de l’1 de gener del 2025 ho faran a un tipus del 10%.

 

Si voleu conèixer amb més profunditat les novetats que han estat introduïdes, consulteu-nos. Els nostres assessors us atendran i resoldran els vostres dubtes.