Augment deducció per contractació de discapacitat.

S’augmenta la deducció per la contractació de treballadors amb discapacitat, dels 6.000€ anteriors a 9.000€ quan la discapacitat estigui entre el 33% i el 65%, i a 12.000€ quan aquesta sigui superior al 65%.