Assegurança de transport terrestre. Clàusula d’exclusió de cobertura

Corruption audit concept. Inspector using magnifying glass for inspect budget corruption.”n