Acomiadament o dimissió?

Hi ha dimissió quan hi ha voluntat unilateral del treballador de renunciar al lloc de treball, sigui directament (mitjançant signes escrits o orals adreçats a l’empresari) o tàcita (mitjançant un comportament del qual es pugui deduir aquesta intenció extintiva). Per tant:

  • No és necessari que sigui una declaració formal de voluntat; n’hi ha prou que la conducta de l’empleat manifesti indubtablement la seva opció per a la ruptura o el cessament de la relació laboral.
  • Aquestes conductes han de ser clares, concretes, conscients i fermes i evidenciar la finalitat de la rescissió del contracte.
  • Les absències han de suposar un comportament que indiqui clarament que la persona desitja donar per acabada la relació laboral.

Per exemple, un empleat no va assistir a la feina durant diversos dies seguits, l’empresa va requerir explicacions i no va respondre ni es va posar en contacte amb cap company o superior; després es va descobrir que ja estava prestant serveis per a una altra empresa. En aquest cas era evident que tenia la intenció directa de deixar la feina per voluntat pròpia; per aquest motiu, es consideraria que s’ha produït una renúncia voluntària.

No obstant això, si l’empresa no veu clarament que el comportament del seu empleat reflecteix una voluntat clara i expressa de no tornar a treballar a la seva empresa, ha de fer el següent:

  • Demanar explicacions sobre les absències a través del seu correu electrònic o telèfon mòbil, o fins i tot a través del burofax.
  • Si el treballador no ofereix explicació o justificació, esperar els dies exigits pel conveni col·lectiu i fer un acomiadament disciplinari per absències injustificades.
  • Només en el cas que l’empleat manifesti la voluntat de no continuar a l’empresa o quan l’empresa tingui coneixement que presta serveis en un altre lloc, es podrà entendre que s’ha produït una renúncia.

 

 

Els nostres professionals us resoldran qualsevol dubte relacionat amb la Inspecció de Treball i la tramitació de reclamacions.